فراموش کردن

برایم تعریف کن "هرگز" فراموش نشدن،

 

 

 

چ حالی دارد؟؟؟؟!!!!! 

/ 1 نظر / 12 بازدید
حمید

بشنو از دل چون حکايت ميکند*از جدايي ها شکايت ميکند*کَــــــــــــــــــــز نَيستان مرابُبريده اند*ازنَفريم مردو زن ناليده اند*ممنون ميشم به منم يه سري بزني[گل][گل]