تنهایی

ﺑﻌﻀﻴﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻴﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ...

 

ﺧﻴﻠﻴﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻴﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ...

 

ﻗﺸﻨﮕﻴﺶ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻡ

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
aylar

حرف دل منو زدی .... قشنگ بود[لبخند]

دخترناز

عالی بود حرف دل من بود