اس ام اس های فاز سنگین جدید

اگه سکوت میکنم فکر نکن حرف واسه گفتن ندارم ….. حرفام به سایز گوشت نمیخوره ….. جر میخوری!!

::

::

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند
بد خط بود ، روزگار نتوانست آنها را بخواند !

::

::

خدایا این قسمت را کجا فرستادی که هر وقت نوبت من است میگویند :"نیست"

::

::

به دنبال ویلچری هستم برای "روزگار"
ظاهرا پایی برای راه آمدن با من را ندارد!

::

::

همه چیز بازیچه نیست…
این جمله را پروانه ایی گفت که بالهایش در دست کودکی بازیگوش جا مانده بود…

::

::

سخت ترین دو راهی دو راهی بین فراموش کردن و انتظار است !
گاهی فراموش می کنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی !
و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش می کردی !

::

::

خداوندا به سرنوشت بگو :
بازیچه هایش بیجان نیستند،
انسانند ،می شکنند
کمی آرامتــر !…

::

::

در این هیاهوی خلق که پتک بر آرامشت میزند
دلم پیاده رویی میخواهد بارانی !
دست خودم را بگیرم برویم صحبت کنان تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی !

::

::

گوسفندی باشم پا روی یونجه ها بگذارم اما دلی را دفن نکنم !
گرگی باشم گوسفندها را بدرم اما بدانم کارم از روی ذات است نه از روی هوس !
خفاشی باشم که شبها گردش کنم با چشم های کور اما خوابی را پرپر نکنم !
کلاغی باشم که قارقار کنم اما پرهایم را رنگ نکنم و دلی را با دروغ به دست نیاورم !!!

/ 0 نظر / 22 بازدید