"دلـــــــــــــــــم تـــــنـگه بــــــــــــراتـــــــــــ"

دلـــــــــم بـــرای کسی تنـــــگ است...

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه داد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق کرد…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است

دلم برای کسی تنگ است که میدانم او کیست

دلم برای کسی تنگ است که نیز می دانم روزی به هم میرسیم...

 

"دلـــــــــــــــــم تـــــنـگه بــــــــــــراتـــــــــــ"

/ 0 نظر / 10 بازدید