دلم

 دلم

 

 کسی را می خواهد

 

 که از جنس خودم باشد

 

 دلش شیشه ای ، گونه هایش بارانی

 

 دستانش همیشه گرم

 

 نگاهش ستاره باران باشد

 

 دلم یک دل ساده می خواهد...

/ 2 نظر / 13 بازدید
aylar

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن . . . !

صالح

از دور که می آمد زیبا بود و تنومند نزدیک که شد جز سایه هیچ از او نیافتم .............. از دور ستارگانی بودند روشن و درخشان نزدیک که شدند تازه فهمیدم شهاب سنگهایی هستند که بر سرم میبارد