دلم

دوباره آمده ای


اینبار شیرین تر از قبل دروغ می بافی


زیرکانه تر لبخند می زنی و دلبرانه تر ناز می کنی!!!!!!


اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد


و خیلی وقت است که مغزم تصمیم می گیرد نه دلم !!!!!!!!


پس لوند و دلبرانه که هیچ عاشقانه و صادقانه هم که بیایی من دیگر نیستم !

/ 1 نظر / 12 بازدید
aylar

لطف داری.. چشات قشنگ میبینه... البته ب قشنگی وب شما نی...