تنهایی

نشستم ، خسته شدم ؛ دیگر قایق نمیسازم …


پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد ؛


وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چکار ؟


مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است !

/ 1 نظر / 9 بازدید
فاطمه

گفتم خدایا از همه دلگیرم. گفت:حتی من؟! گفتم خدایا چقدر دوری؟! گفت:تو یا من؟ گفتم خدایا تنهاترینم! گفت:پس من؟! گفتم خدایا کمک خواستم! گفت:از غیر من؟! گفتم خدایا دوستت دارم! گفت:بیش از من؟!