رسم زندگی

چه رسم جالبی است !!!


محبتت را میگذارند پای احتیاجت …


صداقتت را میگذارند پای سادگیت …


سکوتت را میگذارند پای نفهمیت …


نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت …


و وفاداریت را پای بی کسیت …


و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!


/ 0 نظر / 21 بازدید