تنهایی

برای دل خودم می‌نویسم …


برای دلتنگی‌هایم


برای دغدغه‌های خودم


برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !


برای دلی که دلتنگم نیست …


برای دستی که نوازشگر زخم‌هایم نیست …


برای خودم می‌نویسم !


بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !

/ 0 نظر / 13 بازدید